Project Description

Wanneer de dagelijks uit te voeren handelingen veel te veel tijd vergen, bestaan er tal van oplossingen om de te automatiseren.
Door middel van script, iLogic, vba, .NET, ruby, lisp, visual lisp, … wisten wij al veel mensen te overtuigen van de mogelijkheden hiervan.
Ook als u zelf geen programmeur bent, maar een ervaren gebruiker van een CAD pakket, kunt u op eenvoudige manier bepaalde processen versnellen en de software voor u het werk laten doen.
Afhankelijk van het door u gebruikte CAD pakket stellen wij voor u het beste traject samen.

Wat komt er in deze opleiding aan bod.

  • Wanneer welke programmeertal gebruiken
  • Analyseren van code van eenvoudige voorbeelden
  • Objectstructuur van de software van nabij bekijken
  • Analyseren van handmatige handelingen en deze omzetten in code
  • Hulpmiddelen bij het programmeren
  • Add-ins ontwikkelen, werkbalken, knoppen, formulieren
  • Verdelen van de software binnen uw team
  • Omzetten van code naar een andere programmeertaal
  • Standaardisatie en hergebruik van code

Onze aanpak.

Naast deze basismodules bieden wij ook een persoonlijke opleiding aan.  Samen gaan we in u bedrijf kijken waar de nood het hoogst is.
We bekijken de verschillende werkmethodieken, gaan na wat hun voor of nadelen zijn zodat we samen tot een solide, werkbare oplossing komen.
Deze werkmethodieken worden dan tot in het detail uitgewerkt zodat er een standaard richtlijn ontstaat voor u of uw bedrijf.
Deze methode maakt het niet alleen simpel, maar versnelt het productieproces.

Deze opleiding volgen!

Andere opleidingen