Project Point Cloud

,

Project Point Cloud

Een bedrijf contacteerde ons om hun dataset van puntenwolken beschikbaar te maken voor iedereen binnen het bedrijf door middel van hun webbrowser.
Deze dataset hebben al snel een omvang van enkele tientallen gigabytes aan data.

Wat zijn puntenwolken?

Puntenwolken zijn in feite een gigantische opsomming van coördinaten in een 3D ruimte,
it kunnen zowel grijswaarden of in kleuren zijn.
Zo wordt een realistisch beeld van de omgeving bekomen, waar men door gebruik van gespecialiseerde CAD software andere 3D modellen in kan plaatsen om zo nog niet bestaande constructies binnen een complexe bestaande omgeving te plaatsen en op voorhand eventuele fouten uit de constructie te halen.
Deze coördinaten kunnen bekomen worden door aftasting van objecten met een 3D-laserscanner.

Puntenwolken zijn echter in de meeste 3D-applicaties meestal niet direct
te gebruiken, daarom worden ze vaak eerst omgezet naar oppervlakken.
Een andere toepassing van puntenwolken is het geografisch informatiesysteem.
Hierin zijn puntenwolken één van de bronnen om een digitaal hoogtemodel van het terrein te maken.

 

Onze Oplossing

AP-Modeling kwam met een mooie, innovatieve “op server gebaseerde” oplossing om deze puntenwolken beschikbaar te maken.
Een server werd opgezet met alle instellingen en gebruikersrechten.
De gebruikers kunnen via hun internet browser ten alle tijde de puntenwolken bekijken zodat ze met constructeurs of in een vergadering niet eens meer van hun bureau moesten weggaan.
men kan zelfs afstanden meten, de puntenwolken downloaden en eventueel delen met gebruikers buiten de firma.
De enige extra kosten voor het bedrijf zijn de serverkosten en de tijd om de puntenwolken om te zetten.

Recente projecten

Project Plotter Server

,

Client Case: Plotter Server

In een werkomgeving met meer dan 50 elektrische tekenaars
worden er jaarlijks meer dan 100.000 digitale tekeningen geproduceerd.
Deze tekeningen worden gebundeld volgens project zodat installateurs over de nodige informatie beschikken op de werf.
Het bedrijf heeft dit reeds geautomatiseerd binnen hun CAD software. 
Elke gebruiker is in staat om zijn tekeningen automatisch te plotten. Zij het naar PDF of naar een fysieke printer, nadeel is dat elke gebruiker een aparte Adobe Acrobat licentie nodig om de aparte pdf bestanden te bundelen tot 1 overzichtelijke multi-sheet PDF.  Tijdens het genereren van de PDF’en kon de gebruiker geen enkele andere handeling of tekenwerk kon uitvoeren op zijn toestel wat een enorme frustratie en kostenpost bleek.

Skills

CAD-automatisatie 90
CAD-beheer 82
Server management 96
Gebruiker 1 61minuten
Gebruiker 2 45minuten
Gebruiker 3 30minuten
Gebruiker 4 25minuten
Gebruiker 5 63minuten

Om te weten te komen welke oplossing het beste bij dit probleem past ging
AP-modeling na hoeveel tijd er verloren gaat per dag.

Dagelijks gemiddelde

0minuten/dag
Text

Stap 2: Plotter server

In deze omgeving een Server installeren was de beste keuze .
Dit fysieke toestel met de nodige licenties kan de handeling van de tekenaars overnemen.
De gebruikers kregen twee extra knoppen binnen hun CAD-applicatie om de bestanden naar de server door te sturen en na het krijgen van een email, de bestanden terug op te halen.
De volledige handeling werd op die manier geautomatiseerd en toch eenvoudig gehouden.
Het aantal Acrobat Pro licenties werd op die manier teruggebracht tot 1.
Plot instellingen en eigenschappen worden telkens op dezelfde manier meegegeven
aardoor een concistente workflow werd gegenereerd met telkens een identiek resultaat.
Dit leidde niet alleen tot minder fustratie, maar vooral tot een enorme kostenbesparing.

Gebruiker 1 5minuten
Gebruiker 2 8minuten
Gebruiker 3 5minuten
Gebruiker 4 4minuten
Gebruiker 5 7minuten

Dagelijks gemiddelde

0minuten/dag
Text

Conclusie

Dankzij het gebruik van een aparte server werd er een enorme tijdswinst behaald.
Een gemiddelde van 39 minuten per gebruiker per dag leidt tot een tijdswinst van 32 uur voor een hele tekenkamer.
Daar bovenop werd er nog een aanzienlijke besparing gedaan door 49 licenties stop te zetten die compleet overbodig waren.