AP-Modeling is een erkend dienstverlener voor KMO-Portefeuille, dit voor zowel advies als opleiding

AP-Modeling is door de Vlaamse Overheid erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars kunnen van deze subsidiemaatregel gebruikmaken om de financiële kost van bepaalde adviezen te verkleinen.

Wat is de kmo-portefeuille?

Via de kmo-portefeuille kunnen kmo’s subsidies krijgen voor opleidingen en advies.

Kleine ondernemingen kunnen 40% subsidie krijgen tot een maximum van 10.000 euro op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van 15.000 euro per jaar. Een van de voorwaarden is dat men hiervoor samenwerkt met een erkend dienstverlener.

AP-MODELING  erkend dienstverlener

Om een erkenning te bekomen, gaat een onafhankelijk auditbureau na of de kandidaat-dienstverlener voldoet aan de ‘kmop-norm‘, een aantal specifieke voorwaarden vastgelegd door de Vlaamse overheid. Op basis van deze audit werd AP-Modeling  voor 5 jaar erkend als dienstverlener. De erkenning loopt tot juli 2024.

Gesubsidieerde dienstverlening

Niet alle adviezen komen in aanmerking voor een tussenkomst via de kmo-portefeuille. Er moeten ook strikte richtlijnen gevolgd worden voor de toekenning van de subsidies.

Komen in aanmerking:

 • Investeringsanalyse;
 • Waardering onderneming;
 • Advies omvorming rechtsvorm onderneming;
 • Opleidingen

Komen niet in aanmerking:

 • Adviezen van permanente of periodieke aard: belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied, enz.
 • Adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming zoals een financiële controle, courante adviezen op vlak van boekhouding en fiscaliteit, enz.
 • Implementatie en uitvoering van het advies.

Indien u voor een bepaald advies gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, zal een overeenkomst opgemaakt worden. Daarin wordt duidelijk gespecificeerd wat in aanmerking komt.

Procedure

Het aanvragen van de subsidie verloopt als volgt:

 1. Afsluiten van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en AP-Modeling
 2. De opdrachtgever dient een subsidieaanvraag in via www.kmo-portefeuille.be, ten laatste 14 dagen na de start van de advisering
 3. Betaling van het eigen aandeel door de opdrachtgever aan Sodexo
 4. Betaling BTW rechtstreeks aan AP-Modeling
 5. De overheid vult de portefeuille verder aan met het subsidiebedrag
 6. De opdrachtgever bevestigt de betaling via de website van de kmo-portefeuille na ontvangst van de factuur.

Meer informatie

Op www.kmo-portefeuille.be vindt u heel wat praktische informatie.
U kunt ook steeds contact opnemen met https://ap-modeling.com/contact/